СТАНДАРТТЫҚ МОДУЛЬДЕР

Модули SAP из коробки MM

FI
Қаржы
Негізгілердің бірі, бухгалтерлік есептің және қаржы менеджментінің деректерін орталықтандырады. Кредиторлар, борышкерлермен операцияларды жүзеге асырады, есеп берудің сапасы мен уақытын жақсартады.

«Қаржы менеджменті» FI модулі оның құрамдас бөліктерімен бірге Бухгалтерия, Бақылау және Қаржылық менеджмент барлық бөлімшелерді басқаруда, жеткізілім тізбегімен байланыс орнатуда маңызды рөл атқарады, бұл Қомпаниядағы ішкі процестерді оңтайландыруға мүмкіндік береді.

FI модулі SAP ERP жүйесінің орталық модулі болып табылады. Ол сыртқы есепке алу және есеп беру үшін жауап береді, олар туралы деректер пайда мен шығындар туралы есепке енгізілгенге дейін, басқа модульдерде жасалған мәмілелер тіркелген бас бухгалтерлік есептің шоттарымен жұмыс істейді. Міне, оның ең маңызды ерекшеліктері, модуль келесі бөліктерден тұрады:

 • Бас кітап - негізгі жазбалар / шоттар кестесі, құжаттарды өткізу, өткізулерді және теңгерімді көрсету, банктар туралы ақпарат және т.б .;
 • кредиторлардың шоттары - жеткізушінің негізгі құжаттары, құжаттарды өткізу, өткізулерді және теңгерімді көрсету, ашық жайғасымдарды түзету, есеп айырысу бағдарламасы және т.б .;
 • дебиторлардың шоттары - клиенттің негізгі жазбалары, құжаттарды өткізу, өткізулерді және теңгерімді көрсету, ашық жайғасымдарды түзету, төлемдерді төмендету, несиелерді басқару және т.б .;
 • жабу операциялары - кезеңді жабу: сыртқы есепке алу мен есептілікте күн / ай / жылды, салық есептілігі және т.б .;
 • қаржының ақпараттық жүйесі - дебиторлардың / кредиторлардың және бас кітаптың ақпараттық жүйесі.

Сонымен қатар, FI автоматтандыру процедураларын (автоматтандырылған өткізулер, клиринг), топтастыру және арнайы тіркелімдерді қамтиды.

АA
Негізгі құралдар
Осында негізгі құралдарды басқарудың барлық міндеттері кіреді: жоспарлау, бақылау, жөндеу, құрылғының жұмыс істеуінің бүкіл циклында қызмет көрсету.

FI-AA модулі SAP жүйесін пайдалану арқылы активтерді басқару және бақылау үшін пайдаланылады. Қаржы модулінде (FI) ол негізгі құралдардың қозғалысы туралы егжей-тегжейлі ақпаратты қамтитын Бас кітапшаға көмекші кітап ретінде қызмет етеді.

Модуль келесі бөліктерден тұрады:

 • негізгі қаражаттың дәстүрлі бухгалтерлік есебі;
 • жалға алынған негізгі қаражатты өңдеу;
 • шоғырландыруға дайындық;
 • ақпараттық жүйе.

Негізгі қаражатты дәстүрлі бухгалтерлік есепке алу, жеткізуге тапсырыс беруден немесе бастапқы жеткізілімнен (НКК объектісі үшін сияқты бақылау мүмкін) бастап және шыққанға дейін негізгі құралдарды пайдаланудың бүкіл мерзімін қамтиды. Бұл уақыт кезеңі ішінде амортизация, пайыз, сақтандыру және басқа да параметрлердің көпшілігі жүйеде автоматты түрде есептеледі және ақпараттық жүйенің көмегімен осы ақпаратты әртүрлі формаларда береді. Жүйеде амортизациялық аударымдар болжамы және негізгі құралдар құнының динамикасын модельдеу туралы есеп бар.

Бұдан басқа, жүйе жалға алынған негізгі қаражатты және аяқталмаған күрделі құрылыс объектілерін есепке алу бойынша арнайы функцияларды ұсынады. Жүйе әртүрлі бағалау түрлерін қолдана отырып параллель валюталарда мәндерді өңдеуге мүмкіндік береді. Бұл көпұлтты концерндерін шоғырландыруға дайындық үрдісін жеңілдетуге мүмкіндік береді.

CO
Бақылау
Шығындар мен пайданы есепке алады. Жоспарланған және өзіндік құнын қалыптастырады, нарықтық өзгерістерге тез әрекет етуге мүмкіндік береді, сапалы басқару шешімі үшін жағдай жасайды.

CO (басқару) модулі басқару есебін жүргізуге және қажетті басқару ақпараттың толық тізімін ұсынуға бағытталған. Бұл жағдайда басқа модульдерден алынған деректер пайдаланылады.

CO модулі кәсіпорын шығындарын және пайдасын есепке алуды қамтамасыз етеді және оның құрамына:

 • шығындарды шыққан жерлерінен есепке алу (шығындар орталықтары);
 • тапсырыстар бойынша шығындарды есепке алу;
 • жобалар бойынша шығындарды есепке алу;
 • шығындарды есептеу;
 • пайданы (нәтижелерді) бақылау;
 • пайда шыққан жерлерді басқару (пайда орталықтары);
 • өнімділікті есепке алу;
 • кәсіпорынның қызметін бақылау кіреді

Бұл модуль келесі әрекеттерді орындауға мүмкіндік береді:

 • кәсіпорынның жекелеген құрылымдық бөлімшелерінің шығындарын жоспарлау және есепке алу;
 • жеке құрылымдық бөлімшелер арасындағы шығындарды бөлу; ішкі тапсырыстарды есептеу;
 • жекелеген қызмет түрлерінің кірістілігін бағалау;
 • өнімнің жекелеген түрлерінің жоспарлы және нақты өзіндік құнын қалыптастыру;
 • кәсіпорынның бизнес-жоспарын және басқа басқару есептерін жасау.
MM
Материалдық ағындар
Материалдарды сатып алуды оңтайландыру, қойманы басқару арқылы қорларды жеткізу және басқару мәселелерін шешеді. FI қаржы модулімен тығыз интеграцияланған.

SAP MM модулі материалдық ағындарды басқаруға жауапты. Бұл модульдің ең маңызды элементтері:

 • сатып алу - негізгі материалдарды сатып алу;
 • қызмет көрсету - жеткізушілердің ұсыныстары (қызметтердің, жұмыстардың каталогы), тапсырыстарды орналастыру, көрсетілетін қызметтерді қабылдау;
 • қорларды басқару және түгендеу;
 • шоттарды тексеру және материалды бағалау;
 • қойманы басқару;
SD
Өтім
Фактуралық есептілікті автоматты түрде беру арқылы өнімдерді жөнелтуге және сатуға арналған бизнес-үдерістерді ұйымдастырады.

SAP жүйесінде сатуды ұйымдастыру жүйесі тапсырыс беру, жөнелту және тапсырысты толтыру кезінде деректерді өңдеу сатыларында күнделікті операцияларды автоматтандыруға бағытталған. Бұл маркетингті қолдаудың алдыңғы қатарлы құралы және сату саласындағы ақша ағымының шоғырландырылған есебін ұсынады.

Өтім модулі мүмкіндік береді:

 • басқа да қосымшалармен біріктірілген бірыңғай ұйымдастыру құрылымын құру;
 • сатылатын өнімге арналған келісімшарттарды жасасу және орындаудың бірыңғай механизмін құру;
 • сауда құжаттарын ресімдеу, сақтау және іздеу механизмін жетілдіру. Келісімшарттардың орындалу тарихын сақтау;
 • аймақтық (географиялық), халықаралық сату құрылымын, сатып алушылармен (борышкерлермен) жеке қарым-қатынастарды ескеруге мүмкіндік беретін баға саясатын басқару мүмкіндігі;
 • дайын өнімді, тауарларды, қызметтерді сатуға баға құру механизмін жетілдіру;
 • қаржы құжаттарын қалыптастыруды автоматтандыру және қателерді жою арқылы клиенттерден төлемдер алуды жеделдету;
 • дайын өнімді, тауарларды және қызметтерді басқарудың әр түрлі деңгейлерінде сатуды жасау және жоспарлау туралы жедел ақпарат алу;;
 • клиенттің төлемдік мінез-құлқын қадағалауды жүзеге асыру және төлемеушілікті азайту;
 • кәсіпорын басқармасы мен мемлекеттік органдары үшін қажетті сату есептерін алу.
FM
Бюджетті басқару
Жабдықтарды жөндеуді автоматтандырады, әрі қарай бақылаумен жоспарлы алдын-алуды жоспарлауға мүмкіндік береді.

FI-FM-Funds Management модулі FI модулінің құрамдас бөлігі болып табылады және бюджеттің барлығын белгілі бір жауапкершілік бағыттары бойынша түсімдер мен шығыстарға жұмсайды, болашақ қаржы ағындарын қолданыстағы бюджетке қатысты бақылайды, сондай-ақ бюджеттің артық жұмсалуын болдырмайды.

Ол SAP R/3 жүйесінің басқа компоненттерімен толығымен біріктірілген және келесі функцияларды орындауға арналған:

 • бюджеттік жоспарлау;
 • қаржы ресурстарының нақты түсуі мен жұмсалуын бақылау;
 • бюджеттің орындау есептерін қалыптастыру.

FI-FM модулі сізге бюджетті жасауға; ол бойынша қысқарту және ұлғайту туралы құжаттарды жасауға; кассалық шығындармен қатар, міндеттеме құжаттарын (кредитор шот-фактураларын, сатып алу туралы өтініштерді, бюджеттен қаражат бөлу туралы құжаттарды және т.б.) жасау негізінде бюджеттің артық жұмсалуын бақылауға мүмкіндік береді.

HCM
Қызметкерлерді басқару
Қызметкерлермен жұмыс істеу жүйесі, жалақы есептеуден бастап жаңа қызметкерлерді қабылдауға дейін. Ол қызметкерлерді оқытуды, қайта даярлауды және ұйымдық басқаруды қамтиды.

SAP R/3 платформасындағы HCM «Қызметкерлерді басқару» модулі қызметкерлерді жоспарлау, талдау және жедел басқару, адам ресурстарын қалыптастыру және дамыту функцияларын, сондай-ақ корпоратив ішіндегі байланыстарды басқару мүмкіндігін береді.

HR модулі кадрларды басқару міндеттерін айтарлықтай жеңілдетеді. Елге тән информациялар мен көптеген тілдерге қолдау көрсетудің арқасында бұл модуль бір ел ішінде де, көпұлтты компанияларда да қолдануға жарамды.

HCM модулінің негізгі элементтері:

 • қызметкерлерді басқару;
 • жалақыны есептеу;
 • уақыт деректерін басқару;
 • іссапар шығындарын есептеу;
 • жеңілдіктерді есептеу;
 • жаңа қызметкерлерді жалдау;
 • қызметкерлердің біліктілігін жоспарлау және арттыру;
 • жұмыс күшін пайдалану;
 • семинарларды басқару;
 • ұйымдастыру басқармасы;
 • персоналдың ақпараттық жүйесі.
PP
Өндірісті жоспарлау
Модуль кәсіпорынның өндірістік қызметін жоспарлау және бақылауды ұйымдастыру үшін қолданылады.

Қолданбалы модульдің негізгі элементтері: Сипаттамалар (BOM), Технологиялық карталар, Жұмыс орталықтары (орындары), Сатылымды жоспарлау (SOP), Өнімді жоспарлау (MPS), Материалдық мұқтаждықты жоспарлау (MRP), Өндірісті басқару (SFC) Өндірістік тапсырыстар, өнімнің өзіндік құнын есептеу, процес бойынша шығындарды есепке алу, Сериялық өндіріс, Канбан (Just in time), Үздіксіз өндіруді жоспарлау.

Модульдің функционалы дискреттік, сериялық және үздіксіз өндірудің келесі мәселелерін шешеді:

 • Өндірістік бағдарлама құру.
  • Материалдардың қажеттілігін есептеу.
  • Өндірістік қуатты жоспарлау.
  • Объекттер бойынша шығындарды есептеу.
 • Өндірісті және өтімді кеңейтілген және ұзақ мерзімді жоспарлау.
 • Сипаттамалар мен Технологиялық карталарды жүргізу.
 • Жұмыс орындарын есепке алу.
 • Тапсырыстар циклінің әр сатысын басқару: өндірістен бастап есептеу мен жабуға дейін.
GRC
Корпоративтік басқару
Кәсіпорынның қызмет саласына қатысты нормативтік талаптарды қанағаттандыру арқылы тәуекелдерді басқару үшін функционалдық мүмкіндіктер жиынтығы.

Үш модульді қамтиды:

 • Access Risk Analysis модулі қақтығыстар мен бұзылушылықтарды анықтайтын, нақты уақыттағы қақтығыстардың себептерін анықтау мүмкіндігін беретін өкілеттіктердің бөлінуін автоматты түрде талдау құралы болып табылады.
 • Business Role Management модулі пайдаланушылардың рөлдерін қалыптастыруды, оларды тестілеуді, қолдауды және құжаттаманы орындауды жүзеге асырады. Құрал іскери пайдаланушылар мен ақпараттық жүйелерінің әкімшілері үшін бірге жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
 • Access Request Management модулі веб-технологияларға негізделген бекіту процесі арқылы жалдаудан бастап қызметтен босатуға дейін, бүкіл цикл бойы пайдаланушыға кіру құқығын тағайындауға мүмкіндік береді. Жүйеде бар бекіту процесі, рұқсат беруге тапсырыстар жасауға, тапсырыстарды бекітуге, автоматты түрде өкілеттікті беру, пайдаланушыларға олардың құпия сөздерін хабарлауға мүмкіндік береді. Access Request Management, алатын лауазымдар негізінде тапсырыстарды бекіту жүйесін іске асыруға мүмкіндік беріп, SAP HR ұйымдық құрылымын пайдалана алады.
 • Emergency Access модулі төтенше немесе арнайы іс-шараларды бақылау құралдарын ұсынады. Осындай іс-шаралар кезек күттірмейтін қызметкерлердің арнайы іс-қимылдары немесе ай сайынғы / жыл сайынғы іс-әрекеттер болып табылады, оған қол жеткізу қалған уақытта шектелуі тиіс. Төтенше немесе арнайы іс-шараларды (FireFighter) орындау үшін алынған өкілеттіктердің аясында пайдаланушылар орындаған барлық іс-әрекеттер тіркеліп, пайдаланушының орындаған барлық операциялары мен деректердегі өзгерістерді көруге мүмкіндік береді.
IS
Салалық шешімдер
Өнеркәсіптің белгілі бір саласына сәйкес келетін ерекше функционалдылық сипатталады.

Өндірістік шешімдерге арналған модульдер SAP Business All-in-One шешімдердің типтік пакеттерін (ШТП) қамтиды. SAP Салалық шешімдері саланың ерекшеліктеріне бейімделген. SAP Салалық шешімдерінің негізгі артықшылықтары - бұл процестерді енгізудің оңтайлы тәжірибесі, қысқа мерзімде жүзеге асырылуы, үнемді бюджет, пайдаланудың қарапайымдылығы, елеулі табыстар алу және инвестицияларды қорғау. Қазіргі уақытта келесі салалар бойынша салалық шешімдер бар:

 • Аэроғарыш және қорғаныс өнеркәсібі
 • Автомобиль өнеркәсібі
 • Банк секторы
 • Химиялық өндіріс
 • Тұтынушылық тауарлар
 • Қорғаныс және қауіпсіздік
 • Жобалау, салу және пайдалану
 • Денсаулық сақтау
 • Жоғары технология
 • Жоғары білім және ғылыми зерттеу
 • Машина жасау
 • Сақтандыру
 • Биологиялық ғылымдар
 • БАҚ
 • Өңдеу өнеркәсібі
 • Тау-кен өнеркәсібі
 • Мұнай-газ саласы
 • Кәсіби қызметтер
 • Мемлекеттік сектор
 • Бөлшек сауда
 • Спорт және ойын-сауық
 • Телекоммуникациялар
 • Саяхат және тасымалдау
 • Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
 • Көтерме сауда

Алматы:

«BI-Consulting» ЖШС
Ходжанов к.61 үй, 1/2 п.
тел.: +7 (727) 259 94 54
факс: +7 (727) 259 78 08

web: bicc.kz
e-mail: info@bicc.kz

Астана:

«High vill Астана» ТК
Ахмет Байтурсынулы көш.
3 үй, блок Б-4,
тел.: +7 (717) 251 67 06
         +7 (717) 251 67 08

(c) BI Consulting

Site design and support